Grupa Modlitewna

 

Grupa Modlitewna Św. Rafała Kalinowskiego to wspólnota osób pragnących głębszej relacji z Bogiem. Spotkania grupy odbywają się w drugie wtorki miesiąca około godz. 19.00 po wieczornej mszy świętej w salce nad zakrystią. W roku 2019/2020 zgłębiamy drogę rozwoju duchowego zmierzającego do pełnego zjednoczenia człowieka z Bogiem w oparciu o nauczanie św. Jana od Krzyża oraz list św. Jakuba.

W IV wtorki miesiąca spotykamy się na wspólnej modlitwie i uwielbieniu Boga. Jeśli jest taka potrzeba to modlimy się wstawienniczo za tych, którzy potrzebują takiego wsparcia.

Opiekunem grupy jest ksiądz proboszcz.

Zapraszamy także wszystkich na wieczory uwielbienia w pierwsze piątki miesiąca po mszy świętej.