Duszpasterze

ks_jan Proboszcz Ksiądz mgr Jan Jarco – wyświęcony w 1987 r.
Pełni posługę proboszcza w naszej parafii od 01 lipca 2006 r.
Poprzednio pracował w Wadowicach, Krakowie i Oświęcimiu.
 
 
Wikariusz Ksiądz mgr Bartłomiej Skwarek  wyświęcony na kapłana w 2018 roku. W naszej parafii od sierpnia 2021 roku.
 
Pracowali w naszym kościele
 
Ksiądz Wikariusz Henryk Jurczasiak wyświęcony na kapłana w 1997 roku. W naszej parafii od sierpnia 2018 do 25 sierpnia 2021 roku.
 
 
Adam Kurdas –  pracował  w naszejks_adam parafii jako wikariusz w latach  2013 – 2018.

 

 

 

 

Ks. Adam Ból – pracował w naszej parafii jako wikariusz w latach 2007-2013

Ks. Jarosław Nowak – pomagał w duszpasterstwie w naszej parafii w latach 2011 – 2013.

Ks. Jan Kubiś – pierwszy proboszcz naszej parafii. Pracował w parafii od 2001 do 2006. Obecnie jest proboszczem w parafii N.M.P. w Podczerwonym k/Czarnego Dunajca.

Ks. Robert Kowalczyk – pracował w naszej parafii jako wikariusz od 2004 do 2007 r.

Ks. Robert Stanuszek – pracował w parafii jako wikariusz od 2003 do 2004 r.