Małżeństwo

MAŁŻENSTWO

slub

W naszym kościele śluby odbywają się zazwyczaj w sobotę w godzinach południowych. Termin ślubu można zarezerwować w zakrystii po każdej mszy świętej.

PRZYGOTOWANIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

po zawarciu zaręczyn powinno mieć następujący przebieg:

– spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego lub za pozwoleniem proboszcza w parafii ślubu – (3 miesiące przed ślubem a nawet i wcześniej)
– 2 spotkania duszpasterskie w kancelarii parafialnej.
– 2 spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego

W KATOLICKIEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO można:
– porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
– przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
– nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
– uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
– poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
– otrzymać wskazówki o karmieniu piersią,
– wypożyczyć książki o tematyce rodzinnej,
– uzyskać podstawowe informacje dotyczące problemu choroby alkoholowej,
– omówić sytuację między małżonkami po urodzeniu dziecka.

SPISANIE PROTOKOŁU na 3 miesiące przed datą ślubu
Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej.
Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:
1. dowody osobiste,
2. metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem spisania protokołu w kancelarii),
3.  indeks ukończenia katechizacji(w diecezji krakowskiej indeks taki posiadają uczniowie z Gimnazjum i szkoły średniej,
4. świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego, potwierdzenie udziały w dniu skupienia dla narzeczonych( Kurs przedmałżeński można odbyć już po spisaniu protokołu przedślubnego).

5.Dokumenty z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ślubu kościelnego ze skutkiem cywilnym). Są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego, Ten dokument dostarczamy po spisaniu protokołu

ZAPOWIEDZI
Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

KARTKA DO SPOWIEDZI
Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego . Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.

ROZMOWA DUSZPASTERSKA
Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około dwa tygodnie przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Należy przynieść ze sobą:
– dowody osobiste
– potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
– zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii
– zaświadczenie z U.S.C.

– należy przedstawić świadków do bierzmowania a przede wszystkim ich dane:
– imię i nazwisko
– rok urodzenia
– wyznanie
– adres zamieszkania

Na tym spotkaniu należy omówić przebieg liturgii ślubu.
Na tej rozmowie należy także ustalić czy na ślubie będzie obecny organista a z panem kościelnym szczegóły przygotowania kościoła i ozdobienie ołtarza kwiatami.
Wówczas można poprosić ks. proboszcza o zgodę na to, aby krewny lub znajomy kapłan mógł asystować przy ślubie.
Należy też poprosic o pozwolenie na filmowanie i robienie zdjęć w czasie liturgii zaślubin.

DZIEŃ ŚLUBU
Do ślubu należy ze sobą zabrać:
1. Kartki ze spowiedzi,
2. Obrączki.
Narzeczonym towarzyszą dwaj świadkowie z dowodami osobistymi.

ŚLUB POZA SWOJĄ PARAFIA
– Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.
– Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także dokumenty z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.

ŚLUB MŁODOCIANYCH
Ślub młodocianych (o tej sytuacji mówimy wtedy, gdy narzeczona ma więcej niż 16 lat a mniej niż 18 lat, narzeczony ma skończone 18 lat). Załatwianie zaczyna się od wystąpienia do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. Decyzję sądu, dołącza ks. proboszcz do prośby o dyspensę od wieku skierowaną do kurii diecezjalnej. Katechezy i spotkania w poradni obowiązują młodocianych tak samo, jak wszystkich innych narzeczonych.

Oficjalne kursy przedślubne online w Archidiecezji Krakowskiej

W związku z trwającym nadal stanem epidemii i związanymi z nim obostrzeniami, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie otwiera od 18 maja nową formę przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa – kursy online. Ich ukończenie będzie potwierdzone świadectwem dla narzeczonych opatrzonym hologramem Archidiecezji Krakowskiej. Tylko takie świadectwa na terenie naszej archidiecezji mogą być uznawane jako potwierdzenie ukończenia bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Oficjalne kursy przedślubne online w Archidiecezji Krakowskiej

Rejestracja na katechezy przedślubne online rozpocznie się w środę 13 maja na stronie internetowej ftrodzinie.pl

Kto może uczestniczyć w katechezach przedślubnych online?

 • narzeczeni z Archidiecezji Krakowskiej, którzy będą zawierali małżeństwo w najbliższych sześciu miesiącach

Forma katechez i spotkań w poradni 

 • forma katechez, to cztery spotkania wykładowe – videokonferencja na platformie Zoom (na spotkanie składa się 45 min konferencji księdza i 45 min spotkania z doradcą życia rodzinnego)
 • forma poradni, to trzy spotkania wykładowo-warsztatowe z doradcą życia rodzinnego – videokonferencja na platformie Zoom

Zasady uczestnictwa 

 • udział w katechezach przedślubnych wymaga rejestracji na wybrany termin do odpowiedniej grupy (dostępne grupy można zobaczyć poniżej)
 • po zakończeniu rejestracji na adres mailowy zostaną przesłane instrukcje do logowania na platformie Zoom (https://zoom.us) oraz link do pokoju spotkania na Zoomie, gdzie będzie się odbywać video-konferencja
 • cena katechez wynosi 50 zł od osoby (100 zł od pary)
 • płatności za katechezy należy dokonać na numer konta przesłany na podany przy rejestracji adres mailowy
 • katechezy prowadzone są w grupach do 20 par (max 40 osób)
 • w trakcie całego kursu uczestniczymy w spotkaniach danej grupy (przez cztery tygodnie ten sam dzień tygodnia); nie ma możliwości zmiany grupy w ciągu trwania kursu
 • zachęcamy pary do wspólnego uczestnictwa w kursie; w uzasadnionych przypadkach istnieje jednak możliwość uczestnictwa tylko jednej osoby z pary
 • na katechezy zgłaszamy się indywidualnie (formularz musi wypełnić zarówno narzeczona, jak i narzeczony)
 • spotkania w poradni prowadzone są w grupach do 10 par
 • po spotkaniach w poradni możliwe są indywidualne konsultacje z doradcą życia rodzinnego
 • świadectwa ukończenia katechez i spotkań w poradni zostaną przesłane tradycyjną pocztą na adres podany przy rejestracji W razie pytań i wątpliwości proszę pisać na adres: biuro@ftrodzinie.pl

Tematy spotkań 

 1. Małżeństwo jako sakrament oraz rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej
 2. Podstawy etyki życia małżeńskiego oraz wprowadzenie w tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa
 3. Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim oraz tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej
 4. Modlitwa małżeńska i Eucharystia oraz misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym

Harmonogram spotkań i prowadzący

/Spotkania odbywają się zawsze w godzinach 19:30-21:15/

GRUPA PONIEDZIAŁEK Terminy spotkań: 18 V, 25 V, 1 VI, 8 VI Prowadzący: ks. Paweł Gałuszka, Maria i Piotr Pikułowie

GRUPA WTOREK Terminy spotkań: 19 V, 26 V, 2 VI, 9 VI Prowadzący: ks. Krzysztof Porosło, Elżbieta i Robert Pierogowie

GRUPA ŚRODA Terminy spotkań: 20 V, 27 V, 3 VI, 10 VI Prowadzący: o. Grzegorz Zakrzewski OSPPE, Katarzyna i Michał Pawłowscy

GRUPA CZWARTEK Terminy spotkań: 21 V, 28 V, 4 VI, 11 VI  Prowadzący: ks. Mariusz Słonina, Marta i Marek Babik

GRUPA PIĄTEK Terminy spotkań: 22 V, 29 V, 5 VI, 12 VI  Prowadzący: ks. Robert Piwowarczyk, Maria i Piotr Pikułowie

GRUPA SOBOTA Terminy spotkań: 23 V, 30 V, 6 VI, 13 VI Prowadzący: o. Mirosław Pilśniak OP, Agata i Włodzimierz Wójtowiczowie

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy termin ślubu narzeczonych lub inne istotne przeszkody uniemożliwiają uczestnictwo w katechezach online, prosimy duszpasterza przeprowadzającego rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, o indywidualne wprowadzenie narzeczonych w treści głoszone podczas katechez. Zaświadczenie o odbyciu takiej rozmowy należy dołączyć do protokołu przedślubnego.

Ta nadzwyczajna forma przygotowania do sakramentu małżeństwa, jak również prowadzone przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie katechezy przedślubne online nie mogą być zastąpione ukończeniem internetowych nauk przedmałżeńskich, w tym również oferty obecnej na platformie nauki.pl. Obowiązującym jest stanowisko Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 30 czerwca 2014 r. mówiące, że certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.

W razie jakichkolwiek trudności związanych z przygotowaniem narzeczonych do sakramentu małżeństwa prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin drogą mailową wdr@diecezja.pl lub też za pomocą specjalnie uruchomionego w tym celu nr tel. 512-182-222.