I komunia św.

 

Zapraszamy na spotkanie Rodziców uczniów klas III w poniedziałek 28 lutego o godz 20.00

Planowana I – Komunia Św.

Parafia: św. Rafała Kalinowskiego Kraków Kliny-Zacisze

15 maja 2022 godz.10.00 i 12.00 (lub o 12.00 i 13.30)

Plan przygotowań do I Komunii świętej:

Bardzo prosimy wszystkich rodziców, których dzieci przyjmą I Komunię świętą w naszym kościele o wypełnienie i przekazanie formularza zgłoszeniowego. Można to zrobić w zakrystii naszego kościoła po każdej mszy świętej.

Przypominamy wszystkim że I Komunię świętą przyjmujemy w kościele parafialnym z którym jesteśmy związani uczestnictwem w Niedzielnej Mszy świętej. Każde dziecko powinno przyjąć I Komunię świętą w kościele parafialnym. Niezależnie od tego gdzie chodzi do szkoły. Katecheza szkolna przygotowuje do tego sakramentu poprzez realizację programu edukacyjnego i odpowiednią wiedzę. Przygotowanie bezpośrednie odbywa się w parafii – u nas poprzez comiesięczne spotkania rodziców i dzieci w ramach przygotowań. Wszystkie sakramenty święte wierni powinni przyjmować w swoich kościołach. Żaden katecheta nie powinien wywierać nacisku na rodziców i dziecko aby przyjęło I Komunię w innym kościele niż ten do którego dziecko chodzi z rodzicami na niedzielną mszę świętą. Przyjmując sakramenty święte w kościele parafialnym przyczyniamy się do budowania parafialnej wspólnoty.

PRO MEMORIA:

 Jeśli dziecko zostało ochrzczone w naszym kościele rodzice nie dostarczają aktu chrztu świętego jedynie podają rok chrztu. Jeśli dziecko nie było ochrzczone w naszej parafii, należy dostarczyć akt chrztu dziecka – wydawany w parafii chrztu, najpóźniej do Bożego Narodzenia

  1. Składka organizacyjna – różańce, medaliki, książeczki, obrazki, pielgrzymka dziękczynna (autokar) – 150 zł.