Przyłącz się do budowy

Konto bankowe

PKO S.A. II O/Kraków 44 1240 1444 1111 0000 0937 2308

przelew_parafia