POŚWIĘCENIE ROSJI I UKRAINY NIEPOKALANEMU SERCU NMP

25 marca, Ojciec Święty ma zrealizować fatimskie polecenie Maryi: poświęcić Rosję Jej Niepokalanemu Sercu.   Akt poświęcenia obejmie też ofiarę Rosji, Ukrainę. Wszyscy, którzy nie zamykają sobie oczu i nie zatykają swoich uszu, mogą się dziś przekonać, że Rosja to tyrania zła i posłuszny jej, przyzwyczajony do knuta, lud. Nie naród, na którego roztropność i odpowiedzialność można by liczyć. Czy byłaby dziś tym samym, gdyby idąc za wezwaniem fatimskim została poświęcona Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi? Włączmy się w przygotowanie do aktu poświęcenia nowenną:

Nowenna przygotowująca do poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Niepokalane Serce Maryi, Święta Boża Rodzicielko i nasza najdroższa Matko. Spójrz na udrękę, w jakiej znajduje się Kościół i cała ludzkość wskutek rozpowszechnienia bezbożności, materializmu i prześladowania wiary katolickiej, błędów, przed jakimi ostrzegałaś w Fatimie.

Ty jesteś Pośredniczką wszelkich łask. Wyproś dla nas łaskę, by wszyscy biskupi na świecie, w jedności                   z papieżem, mogli 25 marca 2022 roku poświęcić Rosję i Ukrainę Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mamy nadzieję, że poprzez tę konsekrację – tak jak powiedziałaś nam w Fatimie – w czasie wyznaczonym przez Boga, Rosja się nawróci, a ludzkości zostanie podarowana epoka pokoju. Mamy nadzieję, że poprzez tę konsekrację przybliży się triumf Twojego Niepokalanego Serca, a Kościół zostanie autentycznie odnowiony w chwale czystości wiary katolickiej, świętości liturgii i świętości chrześcijańskiego życia.

Królowo Różańca Świętego i nasza najdroższa Matko, zwróć swoje miłosierne oczy na papieża, biskupów             i każdego z nas i wysłuchaj łaskawie naszej gorliwej i ufnej modlitwy. Amen.