Poniżej podajemy zasady zapisu na rekolekcje wakacyjne dla Służby Liturgicznej i Oazy

ZASADY ZAPISÓW NA REKOLEKCJE WAKACYJNE

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W 2021 R.

ZASADY OGÓLNE:

1. Na rekolekcje zapisujemy wyłącznie osoby akceptujące w całości zasady zapisów

i regulamin uczestnictwa w rekolekcjach.

2. Ze względu na realizowany w oazach program wychowawczy dostosowany do wieku, należy

przestrzegać wymagań wiekowych i/lub formacyjnych dla osób zapisywanych na rekolekcje:

Oaza na Start po III, IV, V kl. szkoły podstawowej

(dla tych, którzy nie byli jeszcze na rekolekcjach oazowych)

II° ODB po IV kl. szkoły podstawowej

III° ODB po V kl. szkoły podstawowej

I° OND po VI kl. szkoły podstawowej

II° OND po VII kl. szkoły podstawowej

III° OND po VIII kl. szkoły podstawowej

I° ONŻ po I kl. szkoły ponadpodstawowej i III° OND (osoby starsze bez III° OND,

ale po przygotowaniu do I° ONŻ – min. „4 spotkania nad Ewangelią Łk”)

II° ONŻ po I° ONŻ

III° ONŻ po II° ONŻ

3. Zapisy na rekolekcje przyjmowane są wyłącznie drogą internetową za pomocą

formularza zamieszczonego na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje. Nie ma możliwości

zgłoszenia się na rekolekcje uczestników i animatorów w siedzibie organizatora rekolekcji,

ani bezpośrednio u księdza prowadzącego rekolekcje.

4. Zgłaszający się na rekolekcje jako uczestnik może wybrać tylko jedne rekolekcje, w których

chce uczestniczyć. Animator/kandydat kontynuujący swoją formację podstawową może

wybrać jedne rekolekcje, na których chce posługiwać jako animator, i jedne, w których

chce uczestniczyć jako uczestnik.

5. O zapisie do danego ośrodka rekolekcyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, ale osoby

spoza archidiecezji krakowskiej przyjmiemy po zakończeniu zapisów, w miarę wolnych

miejsc. Aktualną ich liczbę można sprawdzić na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje.

6. W przypadku zbyt małej liczby osób zgłoszonych na dane rekolekcje lub z przyczyn

losowych lub też z powodu obostrzeń epidemicznych, organizator rekolekcji ma prawo

odwołać te rekolekcje. Jeśli będzie to możliwe, zaproponuje udział w innych rekolekcjach

odpowiedniego stopnia w tym samym terminie.

7. Koszt rekolekcji dla uczestników:

Oaza na Start 500 zł

ODB, OND oraz I° ONŻ i II° ONŻ 950 zł

III° ONŻ (Rzeszów, Zakopane) 1000 zł

W koszcie rekolekcji zawarte są już m.in. materiały rekolekcyjne, przejazdy w czasie

rekolekcji, bilety wstępu itp. i nie trzeba będzie już nic dopłacać dodatkowo na

rekolekcjach. Dojazd na rekolekcje i powrót z rekolekcji we własnym zakresie.

8. Możliwość wycofania się z udziału w rekolekcjach wraz z pełnym zwrotem wpłaconych

pieniędzy tylko do 20 czerwca br. Po tym terminie zwracamy jedynie połowę kosztów.

Rezygnację należy zgłosić mailem na adres krakow@rekolekcje.oazowe.pl.

9. Możliwość otrzymania faktury za „Udział w zorganizowanym wypoczynku” istnieje

w dniach 26.07-5.08.2021 r. (tylko dla rekolekcji kończących się w lipcu) i 1-9.09.2021 r.

(dla wszystkich rekolekcji) – odbiór mailem (dokładne dane do faktury przesłać na adres

dor.krakow@gmail.com nie wcześniej niż we wskazanych terminach) lub w siedzibie

organizatora rekolekcji. Zamiast faktury można otrzymać zaświadczenie do zakładu pracy.

 
 
 
 

 

Strona 2 z 2

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W REKOLEKCJACH:

1. Uzyskaj ustną zgodę księdza z parafii (moderatora wspólnoty oazowej) oraz animatora

grupy (prowadzącego spotkania w ciągu roku) na wyjazd na dane rekolekcje Ruchu

Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej.

2. Wypełnij formularz zapisów na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje. Formularz

będzie można wypełnić od 8 kwietnia br. od godz. 20.00 do 8 maja br. do godz. 20.00.

Koniecznie sprawdź czy są jeszcze wolne miejsca (www.krakow.oaza.pl/rekolekcje)!

Wypełnienie formularza zostanie potwierdzone przesłaniem maila („ZGŁOSZENIE”) na

adres kontaktowy.

3. Sprawdź poprawność danych w otrzymanym mailu:

− jeśli dane są poprawne, kliknij w link potwierdzający w otrzymanym mailu

(spowoduje to otrzymanie kolejnego maila („POTWIERDZENIE”) z informacją

o powodzeniu zapisu na rekolekcje oraz dalszymi instrukcjami)

− jeśli dane nie są poprawne, ponownie wypełnij formularz zapisów.

4. Organizator rekolekcji zastrzega sobie prawo do ostatecznej weryfikacji zgłoszenia udziału

w rekolekcjach, na każdym etapie procedury zapisu na rekolekcje.

5. Gdyby w podanych w formularzu danych zaszły jakieś zmiany, niezwłocznie poinformuj

o nich drogą mailową na adres krakow@rekolekcje.oazowe.pl.

6. Oczekuj na zatwierdzenie rekolekcji przez organizatora w dniu 27 lub 28 maja br. Wtedy

na adres kontaktowy podany w formularzu zapisów zostanie wysłany mail („DOKUMENTY”)

z dokumentami (kartą kwalifikacyjną, regulaminem uczestnictwa w rekolekcjach

i oświadczeniem w związku z COVID-19) w pliku PDF.

7. Wydrukuj wszystkie przesłane dokumenty i uzupełnij wymagane pola.

Niezbędne jest także podpisanie ich przez:

− osobę zgłaszającą się na rekolekcje,

− rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich),

− księdza z parafii (moderatora wspólnoty oazowej),

− animatora grupy (prowadzącego spotkania w ciągu roku).

8. Osoby spoza diecezji krakowskiej (uczestnicy/animatorzy) mogą zapisać się na rekolekcje

od 9 maja br., w miarę pozostania wolnych miejsc. Osoby te muszą dodatkowo uzyskać

na piśmie zgodę swojego moderatora diecezjalnego na wyjazd na rekolekcje organizowane

przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Skan tej zgody należy

przesłać na adres krakow@rekolekcje.oazowe.pl najpóźniej do 20 maja br.

9. Uzupełnione i podpisane dokumenty (kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa

w rekolekcjach) w formie papierowej należy niezwłocznie (najpóźniej do 10 czerwca br.)

dostarczyć do siedziby organizatora lub przesłać listem priorytetowym na jego adres.

Niedopełnienie tego może skutkować usunięciem z listy rekolekcyjnej!

10.Dokonaj pełnej płatności za rekolekcje na konto organizatora rekolekcji w dniach

12-16 czerwca br. Nie ma możliwości płatności za rekolekcje bonem turystycznym!

11.Oświadczenie w związku z COVID-19 należy wypełnić i podpisać dzień przed

rozpoczęciem rekolekcji oraz przywieźć ze sobą na rekolekcje!

Organizator rekolekcji:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków, tel. 12 628 82 30, 12 628 82 31

e-mail: krakow@rekolekcje.oazowe.pl

Biuro czynne: poniedziałek-czwartek 1000-1600 (w czasie wakacji 1000-1300)