Zmarli w 2016 roku

Parafianie zmarli w 2016 roku

Rok 2016
+Antoni Wołek     zm 12 III 2016
+Ryszard Cierniak zm 28 IV 2016
+Danuta Zawrotniak zm 24 VII 2016
+Stanisław Pachel zm 30 VII 2016
+Stefan Różański zm 9 VIII 2016
+Piotr Czaja          zm 23 VIII 2016
+Włodzimierz Wachel zm 25 VIII 2016
+Wiesław Rączka zm 8 IX 2016
+Danuta Woźnica        zm 14 IX 2016
+Stanisław Sanak zm  20 XII 2016
+Tadeusz Zaraska        zm 31 XII 2016