Rada Parafialna

RADA PARAFIALNA powołana została w wyborach w styczniu 2012 r. Liczy w sumie 15 osób. Obecna Rada Parafialna jest Radą II kadencji trwającej do końca 2017 roku.  

Rada zamierza współpracować z duszpasterzami w prowadzeniu odpowiedniego duszpasterstwa oraz budowie świątyni.

Osoby należące do Rady są przedstawicielami całej parafii. Rada wybierana jest co 5 lat.