Krąg Rodzin

KRĄG RODZIN to wspólnota o charakterze modlitewno-formacyjnym, małżeństw spotykających się raz na miesiąc w domach.

Członkowie wspólnoty dzielą się wzajemnie swoją wiarą, wspomagają się w procesie wychowywania i wzajemnie ubogacają doświadczeniem rodzinnym.

Zainteresowane małżeństwa, które chciałyby należeć do Kręgu prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej