Małżeństwo

Małżeństwo
slub

W naszym kościele śluby odbywają się zazwyczaj w sobotę w godzinach południowych. Termin ślubu można zarezerwować w zakrystii po każdej mszy świętej.

PRZYGOTOWANIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

po zawarciu zaręczyn powinno mieć następujący przebieg:

– spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego lub za powoleniem proboszcza w parafii ślubu – (3 miesiące przed ślubem a nwet i wcześniej)
– 2 spotkania duszpasterskie w kancelarii parafialnej.
– 2 spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego

W KATOLICKIEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO można:
– porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
– przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
– nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
– uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
– poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
– otrzymać wskazówki o karmieniu piersią,
– wypożyczyć książki o tematyce rodzinnej,
– uzyskać podstawowe informacje dotyczące problemu choroby alkoholowej,
– omówić sytuację między małżonkami po urodzeniu dziecka.

SPISANIE PROTOKOŁU na 3 miesiące przed datą ślubu
Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej.
Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:
1. dowody osobiste,
2. metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem spisania protokołu w kancelarii),
3. Dokumenty z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ślubu kościelnego ze skutkiem cywilnym). Są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
4. indeks ukończenia katechizacji(w diecezji krakowskiej indeks taki posiadają uczniowie z Gimnazjum i szkoły średniej,
5. świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego, potwierdzenie udziały w dniu skupienia dla narzeczonych( Kurs przedmałżeński można odbyć już po spisaniu protokołu przedślubnego).

ZAPOWIEDZI
Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

KARTKA DO SPOWIEDZI
Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego . Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.

ROZMOWA DUSZPASTERSKA
Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około dwa tygodnie przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Należy przynieść ze sobą:
– dowody osobiste
– potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
– zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii
– zaświadczenie z U.S.C.

– należy przedstawić świadków do bierzmowania a przede wszystkim ich dane:
– imię i nazwisko
– rok urodzenia
– wyznanie
– adres zamieszkania

Na tym spotkaniu należy omówić przebieg liturgii ślubu.
Na tej rozmowie należy także ustalić czy na ślubie będzie obecny organista a z panem kościelnym szczegóły przygotowania kościoła i ozdobienie ołtarza kwiatami.
Wówczas można poprosić ks. proboszcza o zgodę na to, aby krewny lub znajomy kapłan mógł asystować przy ślubie.
Należy też poprosic o pozwolenie na filmowanie i robienie zdjęć w czasie liturgii zaślubin.

DZIEŃ ŚLUBU
Do ślubu należy ze sobą zabrać:
1. Kartki ze spowiedzi,
2. Obrączki.
Narzeczonym towarzyszą dwaj świadkowie z dowodami osobistymi.

ŚLUB POZA SWOJĄ PARAFIA
– Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.
– Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także dokumenty z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.

ŚLUB MŁODOCIANYCH
Ślub młodocianych (o tej sytuacji mówimy wtedy, gdy narzeczona ma więcej niż 16 lat a mniej niż 18 lat, narzeczony ma skończone 18 lat). Załatwianie zaczyna się od wystąpienia do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. Decyzję sądu, dołącza ks. proboszcz do prośby o dyspensę od wieku skierowaną do kurii diecezjalnej. Katechezy i spotkania w poradni obowiązują młodocianych tak samo, jak wszystkich innych narzeczonych.