Chrzest

Chrzest
chrzest

1. Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00. Niezależnie od tego terminu udzielamy chrztu świętego również w innym terminie dogodnym dla rodziców.

2. Wolę ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.

3. Do kancelarii parafialnej należy zabrać następujące dokumenty i dane:
– akt urodzenia dziecka z USC
– pełne dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania) i w późniejszym terminie, jeżeli nie są mieszkańcami naszej parafii, zaświadczenie od księdza ich parafii zamieszkiwania, że mogą zostać rodzicami chrzestnymi. Zgodę tę można dostarczyć tuż przed chrztem.

4. Pamiętajmy wybierając rodziców chrzestnych, że do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
– ukończył szesnaście lat
– jest katolikiem praktykującym, przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii i Bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
– jeśli żyje w związku małżeńskim, to jest to związek sakramentalny. Osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego lub na kontrakcie cywilnym nie mogą być chrzestnymi.
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

5. Przed udzieleniem chrztu świętego odbywa się pouczenie dla rodziców i chrzestnych w sobotę przed niedzielą chrztów o 17.00 w kościele.