REKRUTACJA DO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej

15 września 2023

 

            «Na dzieło powołań kapłańskich pierwszorzędny wpływ ma ofiarowanie przez wiernych w tej intencji modlitwy, postu i cierpień, które niesie w sobie codzienność, a także gruntowne nauczanie o roli posługi w Kościele następców apostołów i ich współpracowników – prezbiterów i diakonów. Oprócz tego należy wspierać działania, które budują duchowy i społeczny klimat, sprzyjający rozeznawaniu i przyjmowaniu powołań. Trzeba ukazywać postawy współczesnych nam świętych prezbiterów, ukierunkowując młodych na nowe modele świętości, których potrzebuje obecnie Europa». /Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, 130/

W duchu odpowiedzialności i wdzięczności za modlitwę oraz wszelkie inicjatywy powołaniowe, bardzo proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie informacji w ogłoszeniach parafialnych w niedziele 3 września br. o przeprowadzanej w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie II tury rekrutacji w dniu 15 września br.

Przykładowa treść ogłoszenia: «Trwa nabór do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie przy ul. Podzamcze 8. Kandydaci rozeznający w sobie powołanie do kapłaństwa winni się zgłosić do 8 września br. i przedstawić wymagane dokumenty. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej seminarium-krakow.pl w zakładce Rekrutacja (oraz gablocie parafialnej)». Do powyższego ogłoszenia można dołączyć (lub zamieścić w gablocie) informacje o dokumentach wymaganych przed przyjęciem do Seminarium.

 

Z kapłańskim pozdrowieniem,

Rektor WSD AK

  1. dr Michał Kania

 

  1. Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:

  • Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
  • Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
  • Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
  • Zdrowie psychiczne i fizyczne,
  • Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,