WIELKI POST

22 lutego 2023 – Środą Popielcową, rozpocznie się Wielki Post, czas przygotowania do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post zakończy się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, 6 kwietnia 2023 r. Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się Triduum Paschalne, które zakończy się w Niedzielę Wielkanocną, 9  kwietnia 2023 r. Pamiętajmy że Środa Popielcowa jest dniem pokuty. Dorośli powinni powstrzymać się w tym dniu i przyjąć posiłek najwyżej trzy razy na dzień przy czym tylko jeden do sytości. Wszyscy powinni powstrzymać się od jedzenia mięsa. Jałmużnę jako wsparcie ubogich możemy złożyć w kościele podczas mszy świętej. Porządek mszy w naszym kościele: 7.00; 17.00 ; 18.30. i 20.00 Na każdej mszy świętej obrzęd posypania głów popiołem.

 

 

PRZEPISY POSTNE

1. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje:
a) we wszystkie piątki w roku,
b) w Środę Popielcową.
c) 24 grudnia zachęca się, aby nie spożywać mięsa,
Nie ma obowiązku wstrzemięźliwości jeżeli w piątek wypadnie uroczystość.

2. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych i zachowanie postu ilościowego:
a) w Środę Popielcową,
b) w Wielki Piątek.
Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post ścisły tych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60-tego.

Wolni są od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki:
a) Wszyscy, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane kościelne przepisy postne,
b) Wszyscy, którzy nie mają możliwości wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia.
Dyspensa nie dotyczy Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku.
Wierni korzystający z dyspensy powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego oraz złożyć drobną ofiarę do skarbonki
z napisem „Jałmużna postna”, albo częściej spełniać uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego.

Uwaga!
Przepisy postne należy przypominać wiernym w ostatnią niedzielę przed Środą Popielcową.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
obowiązujące w Polsce

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św.
i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

WYKŁADNIA DLA IV PRZYKAZANIA

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni
i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.
– Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
– Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.
– Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli
14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową.
– Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia.
– Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.
– Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.