Od Niedzieli 17 maja 60 osób w kościele

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem sanitarnym od Niedzieli 17 maja  w naszym kościele może przebywać podczas modlitwy 60 osób. Wszyscy za wyjątkiem kapłana muszą zakrywać nos i usta. W przedsionku kościoła możemy nabyć maseczkę za dobrowolną ofiarą. Żaden przepis nie zwalnia nas z ostrożności w naszym zachowaniu. Pilnujmy więc by zachować także odpowiedni odstęp od osób, z którymi razem nie mieszkamy. Jeśli jest dobra pogoda parafianie mogą modlić się przed świątynią. Odpowiednie krzesła znajdziemy w wieży a nagłośnienie będzie włączone na zewnątrz. Msze święte odprawiamy w kościele o 8.00; 10.00; 11.00; 12.00; 18.30 w okresie epidemii.