ADWENT
    W niedzielę 29 listopada rozpoczynamy Adwent. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Owo przyjście rozumiemy jako spotkanie z Chrystusem podczas świąt Bożego Narodzenia w liturgi. Przyjście to także pamięć o Paruzji - kiedyś bowiem Chrystus przyjdzie do nas na końcu czasów. Czekając już dzisiaj spotykamy się z Chrystusem przychodzącym we mszy świętej.Dlatego w Adwencie wierni Kościoła uczestniczą w codziennej mszy świętej adentowej nazywaną mszą roratnią. W naszej parafii zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła, mszę roratnią odprawiamy wczesnym rankiem o 6.30. Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i wszystkich dorosłych. Mamy nadzieję, że znajdziemy w sobie tyle wiary, która zmobilizuje nas do udziału w tej porannej mszy świętej. Przychodzimy na roraty z lampionami.
    ODPUST PARAFIALNY
    W niedzielę 15 listopada przypada dokładna rocznica śmierci św Rafała Kalinowskiego (15.11.1907). Daltego obchodzimy uroczystość odpustową. Mszy świetej o godzinie 12.00 przewodniczy ks prałat Stanisław Maślanka, emerytowany proboszcz parafii św Franciszka w Zabierzowie, który w tym roku obchodzi 50 rocznicę święceń kapłańskich. Kazania głosi ks kanonik Piotr Modelski proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego w Podstolicach, który w tym roku przeżywa 25 rocznicę święceń kapłańskich.
Liturgiczne wspomnienie św Rafała Kalinowskiego wypada w piatek 20 listopada. Zapraszamy w tym dniu wszystkich parafian do naszego kościoła aby uzyskać odpust zupełny. Msze święte odprawiamy rano o 7.00 i wieczorem o 18.30. Podczas tej mszy świętej młodzież z naszej parafii rozpocznie bezpośredni etap przygotowań do Bierzmowania przez przyjęcie Pisma Świętego.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Uroczystość Wszystkich Świętych. W jednej uroczystości Kościół oddaje cześć Bogu, który jest źródłem świętości nieprzeliczonej rzeszy wiernych. Tylko nieliczni święci są oficjalnie kanonizowani przez Kościół. Znakomita większość jest nam nieznana. Kościół pielgrzymujący wspiera dzisiaj i przez następne dniu członków Kościoła oczyszczającego się w czyśćcu i prosi o wsparcie wszystkich zbawionych. Przez najbliższe 8 dni możemy uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Warunkiem jest nawiedzenie cmentarza, stan łaski uświęcającej i modlitwa w intencjach Ojca świętego.
Prawdziwym Dniem Zmarłych jest dzień 2 listopada, kiedy to modlimy się za umarłych i prosimy Boga aby oczyścił ich i pozwolił wejść do chwały zbawionych. Nasza modlitwa, ofiara Mszy świętej oraz łaski odpustów zupełnych i cząstkowych są najlepszą pomocą jaką świadczymy tym, którzy już odeszli...