Adwent
  Dla chrześcijan właśnie rozpoczyna się Adwent.

  To czas duchowego przygotowania i radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Dość krótki – tylko trochę ponad trzy tygodnie, wyznaczony czterema niedzielami, które poprzedzają Święta. Słowo „Adwent” znaczy przyjście. Przyjście Jezusa Chrystusa. Tak, przychodzi już w Adwencie. Początki praktykowania Adwentu sięgają IV wieku, a więc czasów, kiedy zaczęto obchodzić Boże Narodzenie. Był chyba wtedy krótszy. Obecny, czterotygodniowy obchodzimy od wieku VI. Początkowo Adwent miał raczej charakter pokutny. Wygląda na to, że powstał przez analogię do Wielkiego Postu. Jak przez 40 dni przygotowujemy się do Wielkanocy – na wzór Jezusa, który pościł 40 dni na pustynia, tak Adwent daje nam szansę duchowego przygotowania się do Bożego Narodzenia. Adwent przypomina nam o potrójnym przyjściu Chrystusa. Pierwsze dokonało się w Betlejem ponad dwa tysiące lat temu, drugie urzeczywistnia się dzisiaj w Kościele a trzecie nastąpi podczas Paruzji W naszym kościele głoszone będą w Adwencie katechezy o Jezusie Chrystusie. Zapraszamy więc naszych parafian na mszę świętą o godzinie 10.00, po której głoszona będzie katecheza w każdą niedzielę Adwentu.

  Roraty 2014
  Google Wiary.

  Celem tegorocznych rozważań adwentowych będzie lepsze poznanie i zrozumienie mszy świętej. Stąd też temat rozważań “Google wiary”. Samo słowo Google może być kojarzone z przeglądarką internetową, która pozwala znaleźć i wyjaśnić niektóre pojęcia związane z przestrzenią życia sakralnego i duchowego. Na drugim miejscu Google mogą nam się kojarzyć ze specjalnymi okularami. Wchodząc w świat duchowy musimy skorzystać z “okularów wiary”, aby dostrzec wielkie tajemnice, które mają miejsce podczas mszy świętej. Okulary wiary pomagają nam odkryć, iż w małej delikatnej hostii obecny jest prawdziwy Bóg. Przewodnikiem po tegorocznych kazaniach będzie kanonizowany Jan Paweł II. On od najmłodszych lat odkrywał wielkie tajemnice wiary dzięki wielu dobrym osobom, które mu przekazywały Google wiary. Roraty w dni powszednie codziennie o 18.30. Przychodzimy ze świecami i lampionami roratnimi. Dzieci otrzymują specjalne książeczki i codziennie wklejać będą specjalne obrazki.

  Kanonizacja
  27 kwietnia odbyła się w Watykanie uroczystość kanonizacyjna dwóch papieży. Jana Pawła II i Jana XXIII. Kanonizacji dokonał papież Franciszek w obecności Benedykta XVI. Na uroczystość przybyło do Rzymu około 800 tysięcy pielgrzymów. W większości z Polski. Temu wyjątkowemu wydarzeniu przyglądał się cały świat. Na placu św. Piotra byli także nasi parafianie.

  Seminarium odnowy wiary


  Od 4 maja odbywa się w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary prowadzone przez ks dr Jana Reczka. Przez kolejne niedziele w auli Jana Pawła II w naszym Domu Parafialnym odbywają się spotkania, w których uczestniczy około 40 osób. Spotkania seminarium potrwają do połowy czerwca. Program poszczególnych spotkań znajdziemy w parafialnym Biuletynie.

  Budujemy wieżę


  W kwietniu rozpoczęliśmy budowć Kampanili - czyli wolno stojącą wieży przy naszym kościele. Na ostatnim posiedzeniu Rady Parafialnej została podjęta decyzja aby wieża wykonana została w całości z żelbetu i odpowiednich pustaków. Projektant zaplanował wieżę o wysokości 20 metrów zwieńczoną dachem i 4 metrowym krzyżem o całkowitej wysokości 10 metrów. W sumie wieża będzie się wznosić na wysokość 30 metrów. Obecnie wykonaliśmy trzy kondygnacje (jedną podziemną), a do wykonania pozostały cztery kondygnacje plus dach.