Nowy rok szkony rozpoczynamy w kościele

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego zapraszamy wszystkich rodziców, dzieci i nauczycieli na mszę świętą wotywną do Ducha Świętego w poniedziałek o 18.30.  Będziemy prosili Boga by obdarzał nas wszystkich błogosławieństwem. Zapraszamy także na spotkania grup duszpasterskich. Dziewczynki śpiewające w Więcej…