Wielki Post 2018

Środa Popielcowa jest pierwszym dniem Wielkiego Postu. Msze święte w naszym kościele o 7.00; 17.00; 18.30; i 20.00. Od przyjęcia popiołu na głowę rozpoczynamy czas pokuty i nawrócenia, poprzedzający święta wielkanocne. Kościół wzywa nas abyśmy poszli drogą Jałmużny, Modlitwy i Więcej…