Podziękowanie za zbiórki

Serdecznie dziękujemy za dar serca złożony na rzecz poszkodowanych przez powódź. Zbiórka, która odbyła się 12 lipca do skarbony wyniosła 1719zł i 22 gr. Ofiarę poprzez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przekazaliśmy powodzianom.

Ojciec Beniamin OFM, który kwestował w naszym kościele 26 lipca na rzecz ubogich, którymi opiekuje się jego misja w północnej Argentynie napisał do naszej Parafii:

 Pragnę przesłać moje wyrazy wdzięczności za wielką otwartość i serdeczność Księdza Proboszcza oraz całej waszej wspólnoty parafialnej która zechciała wesprzeć materialnie moją posługę misyjną w Argentynie. Kolekta przeprowadzona w ubiegłą niedzielę w waszej parafii na rzecz projektów misyjnych naszej franciszkańskiej wspólnoty wyniosła  6659 zł ( i 1 dolar). Z serca dziękuję wam za szczodrobliwosc  i modlitwę w intencji misji.

Z franciszkańskim pozdrowieniem: 

Pokój i dobro!