Piesza Pielgrzymka do Czernej 13 czerwca 6.00

Z uwagi na terminy Pierwszej Komunii świętej (20 i 27 czerwca), przesuwamy termin Pieszej Pielgrzymki do Czernej na dzień 13 czerwca 2020. Pójdziemy zachowując wszystkie przepisy sanitarne, zgodnie z dozwolonym obecnie prawem.  Zapraszamy do udziału chętnych parafian. Po raz trzynasty pójdziemy do naszego patrona św Rafała Kalinowskiego aby nawiedzić jego grób. Rozpoczniemy Pielgrzymkę mszą świętą o godz 6.00 po czym wyruszymy z naszego kościoła w dalszą drogę. Prosimy aby chętni do pielgrzymowania zapisali się w zakrystii.