Nowy rok szkony rozpoczynamy w kościele

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego zapraszamy wszystkich rodziców, dzieci i nauczycieli na mszę świętą wotywną do Ducha Świętego w poniedziałek o 18.30.  Będziemy prosili Boga by obdarzał nas wszystkich błogosławieństwem. Zapraszamy także na spotkania grup duszpasterskich.

Dziewczynki śpiewające w scholce w niedzielę o 11.00. Kandydatów na ministrantów w środę o 17.00. Spotkania dla ministrantów w piątki o 17.00. Młodzież oazowa spotyka się w piątki po wieczornej mszy świętej.