Lista zmarłych Parafian

Coraz częściej żegnamy z naszej wspólnoty osoby, które przez ostatnie lata zapisały się w pamięci parafii lub wspólnot sąsiedzkich. Pamiętajmy o zmarłych. Ofiarujmy za nich naszą modlitwę. Kwiaty, znicze są wyrazem naszej wdzięcznej pamięci. Zmarli potrzebują jednak od nas pomocy duchowej, aby mogli się oczyszczać tak, bo móc wejść do wspólnoty świętych w niebie. Kościół umożliwia nam poprzez Communio Sanctorum realną pomoc dla zmarłych. Do najważniejszych pomocy należą: Msze święte gregoriańskie, Msze święte za zmarłych, Odpusty zupełne za zmarłych, Modlitwa. Zwłaszcza w okresie od 1 do 8 listopada możemy za zmarłych ofiarować odpust zupełny. Warunkami są: Stan Łaski uświęcającej, Nawiedzenie Cmentarza, Modlitwa za zmarłych, Wyznanie wiary i modlitwa w intencjach Ojca świętego. 

Oto lista ostatnio zmarłych Parafian:

Rok 2018

 

+Maria Dziuba    zm 6 I 2018
+Danuta Marcinkowska  zm 12 I 2018
+Bronisława Sikora    zm 17 I 2018
+Henryk Dziuba zm 3 III 2018
+Jolanta Turcza zm 16 III 2018
+Stanisław Pałasiński zm 18 III 2018
+Jadwiga Zachara        zm 31 III 2018
+Elżbieta Lesiak.  zm 30 V 2018
+Anna Kieć                   zm 27 V 2018
+Eugeniusz Chybiński zm 1 VII 2018
+Joanna Krajanowska zm 6 VII 2018
+Wiktor Zachara         zm 15 VII 2018
+Ewa Słaby-Nasidłowska  Zm 10 VIII 2018
+Roman Szopa   zm 12 IX 2018
+Leon Tarnowski. Wieloletni radny Rady Parafialnej, zaangażowany w budowę naszego kościoła.           zm 12 IX 2018
+Anita Wachel           Zm 16 IX 2018
Rok 2017
+Zdzisław Wydra zm 17 III 2017
+Tomasz Kochan zm 22 VI 2017
+Stanisław Kutrzuba zm 30 VI 2017
+Tadeusz Ślęczek zm 22 VIII 2017
+Zbigniew Stroniarz zm 31 VIII 2017
+Maria Bogucka  zm 4 XI 2017
+Andrzej Wąsik    zm 16 XII 2017
Rok 2016
+Antoni Wołek     zm 12 III 2016
+Ryszard Cierniak zm 28 IV 2016
+Danuta Zawrotniak zm 24 VII 2016
+Stanisław Pachel zm 30 VII 2016
+Stefan Różański zm 9 VIII 2016
+Piotr Czaja          zm 23 VIII 2016
+Włodzimierz Wachel zm 25 VIII 2016
+Wiesław Rączka zm 8 IX 2016
+Danuta Woźnica        zm 14 IX 2016
+Stanisław Sanak zm  20 XII 2016
+Tadeusz Zaraska        zm 31 XII 2016

 

Rok 2015 
+Joanna Jabłońska zm 27 I 2015
+Krzysztof  Wychowański Zm 21 II 2015
+Jan Reiss Zm 21 IV 2015
+Fryderyk Pachel Zm 29 V 2015
+Helena Półtorak Zm 9 VI 2015
+Bartłomiej Jarek Zm 21 VI 2015
+Józefa Czyżowicz Zm 1 VII 2015
+Włodzimierz Mika Zm 11 VII 2015
+Mieczysław Doliński Zm 17 VIII 2015
+Zofia Basista Zm 7 IX 2015
+Adam Kuciel Zm 15 IX 2015
+Igor Łabaziewicz Zm 11 XI 2015