ALLELUJA

            Niech Wielkanocna Niedziela przyniesie nam wszystkim radość i nadzieję Zmartwychwstałego Pana. Wszystkim parafianom i gościom przebywającym w naszej parafii składamy serdeczne życzenia świąteczne, prosząc Boga o łaskę zdrowia i wszelkiego dobra potrzebnego w życiu codziennym.  Niech Pan Jezus obdarzy nas wszystkim pokojem i wzajemną życzliwością