Wielki Post 2018

Środa Popielcowa jest pierwszym dniem Wielkiego Postu. Msze święte w naszym kościele o 7.00; 17.00; 18.30; i 20.00. Od przyjęcia popiołu na głowę rozpoczynamy czas pokuty i nawrócenia, poprzedzający święta wielkanocne. Kościół wzywa nas abyśmy poszli drogą Jałmużny, Modlitwy i Ascezy. Czas Postu jest dla nas szansą na odnowienie naszego życia duchowego. W naszym kościele odprawiamy wielkopostne nabożeństwa: 

  • Droga krzyżowa w piątki dla dzieci o 18.00; dla młodzieży i dorosłych o 19.15
  • Gorzkie Żale w każdą Niedzielę postu o 17.45
  • Rekolekcje wielkopostne odprawimy 11 – 14 marca. Poprowadzi je ks dr Dariusz Guziak z Centrum Jana Pawła II w Krakowie